Simone Volbeda, schitterend volk


Schitterend Volk is de letterlijke betekenis van mijn achternaam ‘Volbeda’. Een sterk beeldmerk

voor mijn bureau en voor de mensen die ik train en coach.


Als professioneel trainer, coach & docent werk ik al jaren met  professionals in de jeugdzorg, de CJG’s, de thuiszorg, de gezondheidszorg en het onderwijs. De laatste jaren richt ik me met name op thema’s als (keten)samenwerking, communicatie, praten met ouders en kinderen, motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht werken. Meer specifieke thema’s zijn het signaleren, handelen en bespreekbaar maken van zorgen rond kinderen en het voorkomen van kindermishandeling. Een voorbeeld is het werken met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.


Daarvoor werkte ik jarenlang als (jeugd)verpleegkundige in de maatschappelijke gezondheidszorg.


Ik zie het als mijn grootste uitdaging mensen in groepen en als individu te laten schitteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om wijkverpleegkundigen, huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistentes, jeugdverpleegkundigen en artsen, maatschappelijk werkers, jeugdzorg medewerkers, werkenden in het lokale jeugdbeleid en welzijnswerk en vrijwilligers / mantelzorgers. De sleutelfiguren in onder meer sociale wijkteams, de centra voor Jeugd en Gezin,de huisartsenpraktijken en vrijwilligers organisaties.


In mijn trainingen schep ik de voorwaarden om in een prettige sfeer te leren en ben ik voortdurend op zoek naar de individuele kracht en mogelijkheden van de professionals/deelnemers. Zij zijn het immers die individueel en in teamverband het verschil kunnen maken in het werken met kinderen, met jongeren en met ouders. Zodat ouders en jeugdigen en ook de professionals weer gaan (en blijven) geloven in hun eigen mogelijkheden, hun eigen kracht.


Daar doe ik het voor!

wie

Simone Volbeda | Oevergriend 90 1356 EG Almere | m. 06-26 978 140